• Home
  • /Posts Tagged ' Podkład Epoksydowy '

Archives

Interplus 356 SPRAY

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy tolerujący gorzej przygotowane powierzchnie, wewnętrznie uelastyczniony,grubopowłokowy, utwardzający się w niskich temperaturach (aż do −5°C). Pigment metaliczny z dodatkiem aluminium i tlenku żelaza o lamelarnej strukturze miki zapewniającej zwiększoną odporność na korozję. DWUSKŁADNIKOWA FARBA W AEROZOLU!! Podkład Interplus 356 w aerozolu jest przeznaczony do napraw niewielkich powierzchni. KARTA ... Read More
 

Intergard 269

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy szybkoschnący. Nadaje się do przemalowywania po przedłużonym okresie oddziaływania czynników atmosferycznych. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Jako podkład czasowej ochrony na powierzchnie oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną, odpowiedni do zastosowania w obiektach pozostających w zanurzeniu i wystawionych na działanie czynników atmosferycznych. Podkład ten można pokryć jednym z szeregu wysokiej jakości systemów ... Read More
 

Interzinc 72

Dwuskładnikowy wysokocynkowy podkład epoksydowy, zapewniający doskonałą odporność korozyjną zarówno w pojedynczej warstwie, jak i jako podkładw wysokiej jakości systemie powłokowym. Zawiera 90% metalicznego cynku wagowo w powłoce. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Jako podkład do aplikacji w wytwórni lub na budowie, do stosowania w wysokiej jakości systemach powłokowych do ochrony stali w agresywnych ... Read More
 

Interzinc 52

Dwuskładnikowy wysokocynkowy podkład epoksydowy, którego skład i działanie spełniają wymagania SSPC Paint 20.ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Jako wysokojakościowy podkład zapewniający najwyższą ochronę, stanowiący składnik wszelkich antykorozyjnych systemów powłok w agresywnych środowiskach, włącznie z występującymi na konstrukcjach morskich, urządzeniach petrochemicznych, instalacjachcelulozowo-papierniczych, mostach i elektrowniach. Interzinc 52 został opracowany w celu zapewniania jak ... Read More
 

Interzinc 42

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy z metalicznym cynkiem. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Podkład z cynkiem do aplikacji jako składnik systemów powłokowych w agresywnych środowiskach w wielu działach przemysłu, włącznie z występującymi na konstrukcjach morskich, urządzeniach petrochemicznych, instalacjach celulozowo-papierniczych, mostach i elektrowniach.Interzinc 42 przeznaczony jest do stosowania w sytuacjach remontowych i jako podkład na ... Read More
 

Interprime 198

Wysokiej jakości jednoskładnikowy, szybkoschnący uniwersalny podkład alkidowy. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Przewidziany głównie do stosowania jako podkład renowacyjny na stal oczyszczonąręcznie budowy. Właściwości szybkoschnące czynią go także odpowiednim do stosowania na nowe konstrukcje fabrykowane w wytwórni. Nadaje się do nakładania na podłoża oczyszczane ręcznie, a pokrywany może być wieloma farbami nawierzchniowymi, w tym ... Read More
 

Intergard 3210

Dwuskładnikowy, o niskiej zawartości LZO, wysokiej zawartości części stałych, szybko wiążący podkład epoksydowy, pigmentowany fosforanem cynku w celu poprawy właściwości antykorozyjnych. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Specjalnie zaprojektowany podkład epoksydowy do stosowania w połączeniu z serią produktową International 3200 lub innymi zatwierdzonymi farbami nawierzchniowymi do ochrony konstrukcji ciężkiego sprzętu, maszyn rolniczych, wagonów, środków ... Read More
 

Intergard 251

Dwuskładnikowy epoksydowy podkład antykorozyjny pigmentowany fosforanem cynku. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Przeznaczony do stosowania jako podkład dla właściwie przygotowanych powierzchni w nowych konstrukcjach, jak i w szerokiej gamie systemów antykorozyjnych stosowanych w remontach instalacji przybrzeżnych, chemicznych, petrochemicznych, celulozowo-papierniczych oraz mostowych. Szybkoschnący, o doskonałej odporności mechanicznej i długim czasie przemalowywania jest doskonałym podkładem ... Read More
 

Intergard 1251

Dwuskładnikowy epoksydowy podkład antykorozyjny pigmentowany fosforanem cynku i błyszczem żelaza. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Przeznaczony do stosowania jako podkład dowłaściwie przygotowanych powierzchni nowych konstrukcji, jak i w szerokiej gamie systemów antykorozyjnych używanych w remontach instalacji przybrzeżnych, chemicznych, petrochemicznych, celulozowo-papierniczych oraz mostowych. Szybkie schnięcie i możliwość wykonywania kolejnych operacji w krótkim czasie w połączeniu z ... Read More