• Home
  • /Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża

Zestawienie produktów

Interplus 614

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny środek do usuwania rdzy.

Interplus 614 jest zaprojektowany specjalnie do usuwania ściśle przylegających osadów lekkiej lub średniej rdzy z powierzchni metalowych przed nakładaniem powłok renowacyjnych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Odpowiedni jako alternatywna technika przygotowania powierzchni tam, gdzie czyszczenie strumieniowo-ścierne, czyszczenie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem lub metody czyszczenia mechanicznego są wykluczone z przyczyn eksploatacyjnych, zdrowotnych lub związanych z ochroną środowiska.
Odrdzewiacz może być stosowany do usuwania przebarwień związanych z korozją żelaza z konstrukcji ze stali nierdzewnej oraz produktów korozji cynku z powierzchni zabezpieczonych starymi powłokami epoksydowymi pigmentowanymi cynkiem.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interplus 614                      MSDS Interplus 614


Interplus 634

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowy, wodorozcieńczalny środek do usuwania farby.

Zaprojektowany do usuwania pozostałości starych powłok z powierzchni metalowych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Interplus 634 jest zaprojektowany do usuwania ściśle przylegających pozostałości powłok malarskich z powierzchni metalowych, przed nakładaniem powłok renowacyjnych. Dotyczy to konwencjonalnych wyrobów epoksydowych, poliuretanowych, alkidowych, akrylowych i wodorozcieńczalnych.

Interplus 634 może być stosowany tam, gdzie czyszczenie strumieniowo-ścierne, czyszczenie wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem lub metody czyszczenia mechanicznego są wykluczone z różnych przyczyn.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interplus 634                      MSDS Interplus 634