• Home
  • /Międzywarstwy epoksydowe

Międzywarstwy epoksydowe

Intergard 410

OPIS PRODUKTU:

Grubopowłokowa, wysokiej klasy dwuskładnikowa epoksydowa farba międzywarstwowa lub nawierzchniowa o doskonałej odporności chemicznej i na ścieranie.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Odpowiedni do stosowania jako składnik wysokiej jakości systemów powłokowych zapewniających antykorozyjną barierę w rejonach o spodziewanych agresywnych korozyjnie warunkach. Intergard 410 może być stosowany jako kolorowana międzywarstwa/podkład pod wysokiej klasy trwałe nawierzchnie lub alternatywnie może funkcjonować jako powłoka nawierzchniowa tam, gdzie nie jest wymagana wysokiej klasy dekoracyjna nawierzchnia. Szeroko stosowany zarówno do zabezpieczania nowych konstrukcji, jak i poddawanych remontom w warunkach morskich, w zakładach chemicznych, elektrowniach i fabrykach celulozy i papieru.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intergard 410       MSDS Intergard 410 Deep Base

                  MSDS Intergard 410 Light Base     MSDS Intergard 410 Yellow Base    MSDS Intergard 410 Utwardzacz


Intercure 420

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa farba epoksydowa pigmentowana blaszkowatym tlenkiem żelaza o wysokiej zawartości części stałych i niskiej LZO. Formułowana według zastrzeżonej technologii pozwalającej na szybkie utwardzanie i możliwość przemalowywania nawet w niskich temperaturach.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do stosowania jako grubopowłokowa międzywarstwa dostarczająca doskonałych walorów barierowych, jako część szerokiej gamy systemów do agresywnych środowisk takich, jak instalacje przybrzeżne, mosty, zakłady chemiczne, petrochemiczne, celulozowo-papiernicze, elektrownie oraz budynki przemysłowe. Może być stosowany jako powłoka barierowa nakładana bezpośrednio na stal w środowiskach nieagresywnych. Wypełnienie blaszkowatym tlenkiem żelaza wzmacnia efekt barierowy oraz pozwala na wydłużenie okresu przemalowywania, co powoduje, iż materiał idealnie nadaje siędo zastosowania w procesie fabrykacji konstrukcji przed jej przewożeniem, montażem i finalnym malowaniem na budowie. Szybkie utwardzanie oraz możliwości długiego okresu przemalowywania pozwalająna elastyczne programowanie produkcji, czyniąc ten produkt odpowiednim do stosowania zarówno na nowych konstrukcjach, jak i w remontach starych konstrukcji w terenie.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intercure 420      MSDS Intercure 420 DK Grey Mio

                MSDS Intercure 420 SR Grey Mio      MSDS Intercure 420 Mio Light Grey     MSDS Intercure 420 Utwardzacz


Intergard 475HS

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa grubopowłokowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości częścistałych i niskiej zawartości LZO. Dostępna z pigmentami konwencjonalnymi lub alternatywnie blaszkowatym tlenkiem żelaza przedłużającym czas przemalowania.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do stosowania jako grubopowłokowa farba poprawiająca ochronę barierową szerokiej gamy antykorozyjnych systemów powłokowychw wielu środowiskach takich,jak instalacje przybrzeżne, zakłady petrochemiczne, celulozowo-papiernicze oraz mosty. Odpowiedni do stosowania zarówno w remontach, jak inowych konstrukcjach jako składnik antykorozyjnych systemów powłokowych. Wersja z blaszkowatym tlenkiem żelaza umożliwia wydłużenie okresu przemalowania i dogodniejszą aplikację w wytwórni przed transportem i finalnym malowaniem konstrukcji na budowie.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intergard 475HS       MSDS Intergard 475HS Mio Light Grey

                  MSDS Intergard 475 Mio Medium Grey     MSDS Intergard 475 Off White     MSDS Intergard 475 Utwardzacz


Intercure 384

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa farba epoksydowa pigmentowana blaszkowatym tlenkiem żelaza o wysokiej zawartości części stałych i niskiej LZO. Zapewnia doskonałą

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do stosowania jako grubopowłokowa międzywarstwa dostarczająca doskonałych walorów barierowych, jako część szerokiej gamy systemów do agresywnych środowisk takich, jak instalacje przybrzeżne, mosty, zakłady chemiczne, petrochemiczne, celulozowo-papiernicze, elektrownie oraz budynki przemysłowe. Wypełnienie blaszkowatym tlenkiem żelaza wzmacnia efekt barierowy oraz pozwala na wydłużenie okresu przemalowywania, co powoduje, iż materiał idealnie nadaje się do zastosowania w procesie fabrykacji konstrukcji przed jej przewożeniem, montażem i finalnym malowaniem na budowie. Szybkie utwardzanie oraz możliwości długiego okresu przemalowywania pozwalają na elastyczne programowanie produkcji, czyniąc ten produkt odpowiednim do stosowania zarówno na nowych konstrukcjach, jak i w remontach starych konstrukcji w terenie.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intercure 384