• Home
  • /Podkłady z cynkiem

Podkłady z cynkiem

Interzinc 22

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy, nieorganiczny, wysokocynkowy, rozpuszczalnikowy podkład etylokrzemianowy , zawierający wagowo 85% cynku w powłoce. Jego skład i działanie spełniają wymagania normy SSPC Paint 20. Dostępny w wersji zgodnej z ASTM D520, Type II dotyczącej farb z pyłem cynkowym.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Podkład z cynkiem metalicznym, stosowany z wieloma systemami wysokiej jakości powłok, przydatny zarówno przy konserwacji, jak i wnowobudowanych obiektach takich,jak mosty, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje stalowe i morskie konstrukcje hydrotechniczne.
Wraz z odpowiednio dobraną powłokąna wierzchniową zapewnia doskonałą ochronę przed korozją właściwie przygotowanego podłoża ze stali, wykazując odporność na działanie temperatur sięgających 540°C (1004°F).
Jest to szybkoschnący podkład, zachowujący swoje właściwości w bardzo różnych warunkach klimatycznych.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzinc 22       MSDS Interzinc 22 Grey       MSDS Interzinc 22 Utwardzacz


Interzinc 2277

OPIS PRODUKTU:

Jeden z produktów seriiInterzinc 22.
Szybko utwardzający się, dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny podkład etylokrzemianowy , zawierający wagowo 77% cynku w suchej powłoce. Zgodny z wymaganiami SSPC Paint 20, Level 2. Dostępny standardowo z pyłem cynkowym w wersji ASTM D520, Typ II (niska zawartość ołowiu).

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Podkład cynkowy do stosowania z wieloma systemami wysokiej jakości, przydatny zarówno przy konserwacji, jak i na nowobudowanych obiektach takich, jak mosty, zbiorniki, rurociągi i konstrukcje stalowe. Wraz z odpowiednio dobraną powłoką nawierzchniową zapewnia doskonałą ochronę przed korozją właściwie przygotowanego podłoża ze stali, wykazując odporność na działanie temperatur sięgających 540°C(1004°F).
Jako szybkoschnący podkład w szerokim zakresie warunków klimatycznych.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzinc 2277      MSDS Interzinc 2277 Green Grey      MSDS Interzinc 2277 Utwardzacz


Interzinc 42

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy z metalicznym cynkiem.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Podkład z cynkiem do aplikacji jako składnik systemów powłokowych w agresywnych środowiskach w wielu działach przemysłu, włącznie z występującymi na konstrukcjach morskich, urządzeniach petrochemicznych, instalacjach celulozowo-papierniczych, mostach i elektrowniach.
Interzinc 42 przeznaczony jest do stosowania w sytuacjach remontowych i jako podkład na nowych konstrukcjach.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzinc 42      MSDS Interzinc 42 Grey       MSDS Interzinc 42 Utwardzacz


Interzinc 52

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy wysokocynkowy podkład epoksydowy, którego skład i działanie spełniająwymagania SSPC Paint 20.
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako wysokojakościowy podkład zapewniający najwyższą ochronę, stanowiący składnik wszelkich antykorozyjnych systemów powłok w agresywnych środowiskach, włącznie z występującymi na konstrukcjach morskich, urządzeniach petrochemicznych, instalacjach
celulozowo-papierniczych, mostach i elektrowniach. Interzinc 52 został opracowany w celu zapewniania jak najlepszej odporności na korozję
zarówno przy remontach, jak i nowych konstrukcjach.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzinc 52       MSDS Interzinc 52 Grey      MSDS Interzinc 52 Utwardzacz


Interzinc 72

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy wysokocynkowy podkład epoksydowy, zapewniający doskonałą odporność korozyjną zarówno w pojedynczej warstwie, jak i jako podkładw wysokiej jakości systemie powłokowym. Zawiera 90% metalicznego cynku wagowo w powłoce.
ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako podkład do aplikacji w wytwórni lub na budowie, do stosowania w wysokiej jakości systemach powłokowych do ochrony stali w agresywnych warunkach, jak konstrukcje morskie, rafinerie, instalacje petrochemiczne i chemiczne, elektrownie, mosty i zakłady celulozowo-papiernicze.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzinc 72

                  MSDS Interzinc 72 Blue      MSDS Interzinc 72 Grey      MSDS Interzinc 72 Utwardzacz


Interzinc 2280

OPIS PRODUKTU:

Produkt należący do serii Interzinc 22.
Dwuskładnikowy, szybkowiążący, rozpuszczalnikowy, wysokocynkowy grunt etylokrzemianowy o bardzo krótkim czasie przemalowania. Zgodny z wymaganiami SSPC Paint 20 Level 2.
Standardowo dostępny z pyłem cynkowym wg ASTM D520, Typ II.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Grunt wysokocynowy odpowiedni do stosowania z wieloma wysokiej jakości systemami i farbami nawierzchniowymi na obiektach nowych lub poddawanych renowacji, jak np. mosty, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje morskie (offshore) czy stal konstrukcyjna.
Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją prawidłowo przygotowanych podłoży stalowych do temperatury 540ºC (1004ºF) , gdy pokryty jest odpowiednią farbą nawierzchniową.
Szybkowiążący grunt odpowiedni do stosowania w zróżnicowanych warunkach klimatycznych.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzinc 2280       MSDS Interzinc 2280 Greenish Grey      MSDS Interzinc 2280 Utwardzacz


Interzinc 2265

OPIS PRODUKTU:

Jeden z produktów serii Interzinc 22.
Dwuskładnikowy, szybkowiążący, rozpuszczalnikowy, cynkowy grunt etylokrzemianowy o bardzo krótkim czasie przemalowania.Zgodny z wymaganiami SSPC Paint 20 Level 3.
Standardowo dostępny z pyłem cynkowym wg ASTM D520, Typ II.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Grunt cynkowy odpowiedni do stosowania z wieloma wysokiej jakości systemami i farbami nawierzchniowymi na obiektach nowych lub poddawanych renowacji, jak np. mosty, zbiorniki, rurociągi czy stal konstrukcyjna.
Szybkowiążący grunt odpowiedni do stosowania w zróżnicowanych warunkach klimatycznych.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzinc 2265       MSDS Interzinc 2265 Green Grey      MSDS Interzinc 2265 Utwardzacz