• Home
  • /Tolerujące gorzej przygotowane nawierzchnie

Tolerujące gorzej przygotowane nawierzchnie

Interplus 256

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy o niskiej zawartości związków lotnych, wewnętrznie uelastyczniony, grubopowłokowy, tolerujący gorsze przygotowanie powierzchni. Pigmentowany aluminium i blaszkowatym tlenkiem żelaza w celu zwiększenia odporności na korozję. Ta formulacja reprezentuje drugą generację technologii wyrobów na gorzej przygotowane podłoża. Produkt posiada charakterystykęnakładania i odporności zoptymalizowaną do stosowania w szerokim zakresie temperatur.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Wysokiej jakości podkład przemysłowy nadający siędo stosowania na różnorodne podłoża, łącznie z zardzewiałą stalą oczyszczoną ręcznie lub za pomocą elektronarzędzi. Interplus 256 jest środkiem szczególnie przydatnym przy remontach konstrukcji w środowiskach morskich i innych agresywnych środowiskach, jak rafinerie, budowle przybrzeżne, zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego czy mosty, gdzie nie jest możliwe czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną na sucho. Doskonały w użyciu przy czyszczeniu metodą strumieniowo-ścierną na mokro lub strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem albo do wyprawiania remontowanych zardzewiałych powierzchni. Do stosowania na stale gorące powierzchnie o temperaturze do 150ºC (302ºF) i do ochrony antykorozyjnej pod izolacją stali węglowej i stali nierdzewnej.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interplus 256         MSDS Baza Interplus 256          MSDS Utwardzacz Interplus 256


Interplus 356

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy o niskiej zawartości związków lotnych, wewnętrznie uelastyczniony, grubopowłokowy, utwardzający się w niskiej temperaturze (do –5ºC, 23ºF), tolerujący gorsze przygotowanie powierzchni. Pigmentowany aluminium i blaszkowatym tlenkiem żelaza w celu zwiększenia odporności na korozję.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Wysokiej jakości podkład przemysłowy nadający siędo stosowania na różnorodne podłoża, łącznie z zardzewiałą stalą oczyszczoną ręcznie lub za pomocą elektronarzędzi. Zaprojektowany specjalnie do stosowania w niskich temperaturach lub tam, gdzie istotny jest krótki czas przemalowania.

Doskonały w użyciu przy czyszczeniu podłoża metodą strumieniowo-ścierną na mokro oraz strumieniem wody pod bardzo wysokim ciśnieniem.
Interplus 356 jest środkiem szczególnie przydatnym przy konserwacji konstrukcji morskich i obiektów, narażonych na działanie agresywnych środowisk, jak rafinerie, zakłady chemiczne, budowle przybrzeżne, zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego czy mosty, gdzie nie jest możliwe czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną na sucho.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interplus 356      MSDS Interplus 356 Aluminium      MSDS Interplus 356 Utwardzacz


Interseal 670HS

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa grubopowłokowa farba epoksydowa o wysokiej zawartości części stałych i niskiej VOC, tolerująca gorsze przygotowanie powierzchni. Dostępna w wersji z pigmentem aluminiowym zapewniającym dodatkową barierową ochronę antykorozyjną.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do zastosowania na szeroki zakres podłoży, włącznie z ręcznie przygotowaną powierzchnią stali pokrytą rdzą, stalą przygotowaną strumieniowo-ściernie lub oczyszczoną wodą pod wysokim ciśnieniem oraz wieloma dobrze zachowanymi starymi powłokami.
Pozwala na bardzo dobrą ochronę antykorozyjnąw przemyśle, konstrukcjach nadmorskich, zakładach celulozowo-papierniczych, mostach i konstrukcjach ulokowanych w środowisku morskim zarówno w ekspozycji atmosferycznej, jak i w zanurzeniu.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna

                 Karta techniczna Interseal 670HS             MSDS Interseal 670HS Ultra Deep             MSDS Interseal 670HS Light

                 MSDS Interseal 670HS Yellow           MSDS Interseal 670HS Alu           MSDS Interseal 670 Grey                            

                 MSDS Utwardzacz Interseal 670HS EGA247 Standard                         MSDS Utwardzacz Interseal 670HS EGA248 Low Temp


Interprime 198

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości jednoskładnikowy, szybkoschnący uniwersalny podkład alkidowy.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przewidziany głównie do stosowania jako podkład renowacyjny na stal oczyszczonąręcznie budowy. Właściwości szybkoschnące czynią go także odpowiednim do stosowania na nowe konstrukcje fabrykowane w wytwórni. Nadaje się do nakładania na podłoża oczyszczane ręcznie, a pokrywany może być wieloma farbami nawierzchniowymi, w tym epoksydami i poliuritanami

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interprime 198       MSDS Interprime 198 Black      MSDS Interprime 198 Red