Ogniochronne

Chartek 7

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości grubopowłokowa, bezrozpuszczalnikowa, zbrojona, pęczniejąca epoksydowa farba ogniochronna.
Posiada certyfikaty Lloyd’s Register (LR) i Det Norske Veritas (DNV). Testowany w płomieniu strumieniowym i certyfikowany przez LR.
Odpowiedni do ochrony stali, aluminium i innych przed poŜarami typu celulozowego i węglowodorowego (powierzchniowego i strumieniowego).

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia ogniochronnego belek, słupów i profili zamkniętych w pożarach węglowodorowych i zachowania ich w nienaruszonym stanie przez określony czas.

karta techniczna Karta techniczna Chartek 7      MSDS Chartek 7 Baza      MSDS Chartek 7 Utwardzacz


 Interchar 212

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości grubopowłokowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, modyfikowana, pęczniejąca epoksydowa farba ogniochronna przeznaczona do konstrukcji stalowych wymagających ochrony przed pożarami celulozowymi.
Badana niezależnie. Uznawana przez FM Approvals za produkt testowany zgodnie z ASTM E119.
Badana także zgodnie z UL 263 (znakowana marką), BS 476 part 20-22, GOST (Rosja), GB14907 i AS1530.4 (1997).
Nakładany na budowie przez wykwalifikowanych wykonawców Interchar 212 osiąga wymaganą ochronę (np. 2 godz.) w jednej lub dwóch warstwach. Wyrób ma doskonałe właściwości antykorozyjne i mechaniczne. W przeciwieństwie do wielu innych wyrobów Interchar 212 może zapewnić całkowitą ochronę przeciw ogniową konstrukcji bez farby nawierzchniowej.
Interchar 212 jest wyrobem nakładanym natryskiem i działa bez potrzeby stosowania wzmocnienia.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do utrzymania konstrukcji stalowych w nienaruszonymstanie w pożarach celulozowych. Typowymi konstrukcjami wymagającymi stosowania takiej ochrony są budynki użyteczności publicznej, jak terminale lotniskowe, centra sportowe, centra kongresowe, budynki szkolne, centra handlowe,
kompleksy przemysłowe i hotele. Interchar 212 stosuje wytrzymałą, trwałą technologię epoksydową pozwalającą na fabrykację i zabezpieczenie ogniowe konstrukcji poza placem budowy, co pomaga w poprawie kontroli jakości i zmniejszeniu złożoności harmonogramu robót.

karta techniczna Karta techniczna Interchar 212       MSDS Interchar 212 Baza       MSDS Interchar 212 Utwardzacz


Interchar 404

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa rozpuszczalnikowa farba pęczniejąca o wysokiej zawartości części stałych niezależnie testowana przez akredytowane laboratoria w celuoceny właściwości ogniochronnych na konstrukcjach stalowych zgodnie z wymogami europejskiej normy ENV 13881-4 (Patrz: Charakterystyka produktu).

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia ogniochronnego do 1 godziny belek, słupów i profili zamkniętych. Z uwagi na szybkie schnięcie i krótki czas do nakładania następnej warstwy Interchar 404 jest odpowiedni do aplikacji w wytwórniach konstrukcji stalowych i może być stosowany na szereg aprobowanych systemów gruntujących.

karta techniczna Karta techniczna Interchar 404       MSDS Interchar 404 HFA 404      MSDS Interchar 404 HFA 409


Interchar 1120

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca wolna od boranów i chloru, przeznaczona do aplikacji na budowie na wewnętrzne konstrukcje stalowe, wymagające ochrony przed pożarem celulozowym.
Interchar 1120 jest akrylowym wyrobem pęczniejącym o niskiej zawartości LZO, przebadanym w niezależnych badaniach ogniowych na ochronę przeciwogniową do 3 godzin zgodnie z ASTM E119/UL263, BS 476 20-22, AS1530.4/AS 4100, EN 13381-8 i GB 14907.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia ogniochronnego przed pożarem celulozowym belek, słupów i profili zamkniętych w warunkach ekspozycji wewnętrznej.

karta techniczna Karta techniczna Interchar 1120       MSDS Interchar 1120 White


Interchar 1160

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna pęczniejąca farba ogniochronna, nie zawierająca chloru ani boranów, testowana w niezależnych akredytowanych laboratoriach UKAS.
Jako produkt wodorozcieńczalny, Interchar 1160 jest ekologiczną opcją zabezpieczenia stalowych elementów konstrukcji, szczególnie jeśli estetyka jest ważnym parametrem. Bardzo słaby zapach pozwala na aplikację na budowie czy też w miejscach uczęszczanych lub o wysokim poziomie higieny.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia ogniochronnego do 60 minut belek, słupów i profili zamkniętych w warunkach ekspozycji wewnętrznej.
Interchar 1160 został przebadany i aprobowany na odporność ogniową zgodnie z EN 13381 cz.8

karta techniczna Karta techniczna Interchar 1160       MSDS Interchar 1160 White


Interchar 1260

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca, nie zawierająca boranów, chloru i APEO, przeznaczona do aplikacji na budowie na eksploatowane w warunkach wewnętrznych konstrukcje stalowe, wymagające ochrony przed pożarem typu celulozowego.
Niezależnie testowany w akredytowanych laboratoriach wg BS476 Części 20-21 Europejskiej Normy EN 13381-8. Oceniany i certyfikowany przez trzecią stronę.
Interchar 1260 jest znakowany znakiem CE wg Europejskiej Oceny Technicznej ETA 14/0262.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Zapewnia ochronę do 60 minut w warunkach pożaru celulozowego szerokiej gamy dwuteowych belek i słupów oraz profili zamkniętych w środowiskach wewnętrznych. Zapewnia także ochronę w warunkach pożaru celulozowego do 90 minut wg BS476 Części 20-21.

karta techniczna Karta techniczna Interchar 1260       MSDS Interchar 1260 White


Interchar 2060

OPIS PRODUKTU:

A single component, solvent borne, borate free, high solids, low VOC intumescent coating designed to provide fire protection to structural steelwork.
Independently tested at accredited laboratories to BS476 Parts 20-21, AS 1530.4-2005 and AS 4100, and third party assessed and certified.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

To provide upto 60 minutes fire protection on ‘I’ sections beams, columns and hollow sections.
Suitable for both off-site and on-site application due to its ease of use, fast drying and handling properties. Can be used over a wide range of approved priming systems.

karta techniczna Karta techniczna Interchar 2060       MSDS Interchar 2060 White