• Home
  • /Rozcieńczalniki

Rozcieńczalniki

Zestawienie produktów

GTA007

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych.

karta techniczna Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych GTA007


GTA220

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych.

karta techniczna Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych GTA220


GTA713

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych.

karta techniczna Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych GTA713


GTA803

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik do wyrobów etylokrzemianowych.

karta techniczna Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych GTA803


GTA822

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości rozcieńczalnik do mycia i czyszczenia narzędzi malarskich.

karta techniczna Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych GTA822