• Home
  • /Nawierzchniowe

Nawierzchniowe

Zestawienie produktów


Akrylowe


Interfine 629hs

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej klasy, dwuskładnikowa, sieciowana bez udziału izocyjanianów akrylowa farba nawierzchniowa o niskiej zawartości LZO i dobrej trwałości koloru i połysku.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa na nowych konstrukcjach, jak i w remontach, w szerokim zakresie środowisk włącznie z konstrukcjami morskimi, urządzeniami petrochemicznymi, chemicznymi, instalacjami celulozowo-papierniczymi, mostami i elektrowniami.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interfine 629HS      MSDS Interfine 629HS Ultra Deep

                  MSDS Interfine 629HS Light        MSDS Interfine 629HS Yellow       MSDS Interfine 629HS Utwardzacz


Alkidowe


Interlac 665

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa alkidowa emalia nawierzchniowa o wysokim połysku.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako powłoka konserwacyjna mająca szerokie zastosowanie w przemyśle, w tym w hydrotechnicznych konstrukcjach morskich, zakładach chemicznych i petrochemicznych. Do zastosowania w miejscach o ograniczonej ekspozycji na chemikalia, tam gdzie potrzebne jest zastosowanie ekonomicznego systemu jednoskładnikowego. Jako dekoracyjna warstwa nawierzchniowa w systemachalkidowych w ekspozycjizewnętrznej i wewnętrznej.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interlac 665

                  MSDS Interlac 665 Ultra Deep       MSDS Interlac 665 Light      MSDS Interlac 665 Yellow


Epoksydowe


Intergard 740

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa epoksydowa farba wykończeniowa, nadająca się do nakładania pędzlem, wałkiem i metodą natryskową.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako odporna na trudne warunki pracy i obciążenia farba wykończeniowa, stosowana na powierzchnie pokryte właściwym podkładem. Wykazuje znaczną odpornośćna ścieranie oraz okresowe działanie wycieków zabezpieczając powierzchnię przed działaniem szeregu środków chemicznych,jak kwasy, alkalia, rozpuszczalniki i roztwory soli. Intergard 740 nadaje się do malowania obiektów, które mogą być zlokalizowane w środowiskach o bardzo zróżnicowanych warunkach,jak konstrukcje morskie, zakłady petrochemiczne, zakłady przemysłu celulozowo-papierniczego, mosty i elektrownie.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intergard 740       MSDS Intergard 740 Ultra Deep      

                  MSDS Intergard 740 Light      MSDS Intergard 740 Yellow      MSDS Intergard 740 Utwardzacz


Intergard 345

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa grubopowłokowa epoksydowa gruntoemalia o niskiej zawartości lotnych związków organicznych i wysokiej zawartości części stałych, szybkoschnąca, pigmentowana fosforanem cynku.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Odpowiedni do stosowania jako jedno-lub dwupowłokowa farba gruntująca/nawierzchniowa lub międzywarstwa na zalecane grunty antykorozyjne.
Intergard 345 łączy zalety antykorozyjnej ochrony barierowej, odporności na opary i rozbryzgi chemiczne z dobrą odpornością na ścieranie.
Idealny do stosowania w umiarkowanie korozyjnych środowiskach i tam, gdzie niezbędne jest szybkie schnięcie/przemalowywanie.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intergard 345       MSDS Intergard 345 Deep        MSDS Intergard 345 Light         

                  MSDS Intergard 345 Yellow              MSDS Intergard 345 Utwardzacz


Polisiloksanowe


Interfine 979

OPIS PRODUKTU:

Opatentowana (US 6,281,321 i EP 0 941290) wysokiej jakości dwuskładnikowa, nieorganiczna, hybrydowa farba nawierzchniowa o wysokiej zawartości części stałych, która jest zgodna z aktualnymi regulacjami dotyczącymi uwalnianych LZO i nie zawiera wolnych izocyjanianów.
Interfine 979 znacząco poprawia trwałość połysku i koloru w stosunku do typowych poliuretanów nawierzchniowych, jak również w porównaniu do pierwszej generacji nawierzchniowych polisiloksanów modyfikowanych epoksydami. Interfine 979 wykazuje także samą odporność korozyjną i lepsze właściwości mechaniczne w porównaniu do tradycyjnej technologii epoksydowej.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Interfine 979 jest polisiloksanową farbą nawierzchniową należącą do grupy farb International o najwyższej jakości. Zaprojektowana do zapewnienia doskonałego długoterminowego utrzymania koloru i połysku oraz wydłużonego czasu do momentu wykonania pierwszych prac konserwacyjnych, jeśli jest stosowana jako części systemu antykorozyjnego wysokiej jakości. Interfine 979 jest przeznaczony do stosowania w tych sektorach rynku, w których ważne jest wrażenie wizualne i wymagany jest wysoki standard dekoracyjności. Zalicza się tu konstrukcje takie jak mosty, konstrukcje przybrzeżne i zbiorniki magazynowe, a oprócz tego generalne przemysłowe i komercyjne konstrukcje stalowe, dla których wysoka dekoracyjność stanowi podstawowe wymaganie. Podwójne korzyści wynikające z ochrony antykorozyjnej oraz wysokiego standardu dekoracyjnego zapewnianych przez Interfine 979 oznaczają, że oprócz doskonałej trwałości produkt służy również jako efektywna powłoka barierowa podobna do tradycyjnych epoksydowych farbmiędzy warstwowych i jako taka pozwala na zredukowanie całkowitej liczby warstw, jakie są wymagane w wielopowłokowym systemie wysokiej jakości, oszczędzając koszty i zwiększając produktywność podczas aplikacji.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interfine 979       MSDS Interfine 979 Deep

                  MSDS Interfine 979 Light      MSDS Interfine 979 Yellow      MSDS Interfine 979 Utwardzacz


Interfine 691

OPIS PRODUKTU:

A two pack, epoxy acrylic isocyanate free cosmetic finish providing good long term durability.
Interfine 691 offers equivalent performance to typical recoatable polyurethane cosmetic finishes.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Designed as a finish coat for use in both new construction and industrial maintenance. For use in a wide variety of aggressive environments including offshore structures, petrochemical facilities, bridges, pulp and paper mills, and power plants.
Suitable for both site and factory application situations and is ideal where legislation prevents the use of isocyanates.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interfine 691


Poliuretanowe


Interthane 870

OPIS PRODUKTU:

Grubopowłokowy dwuskładnikowy nawierzchniowy poliuretan akrylowy o doskonałej trwałości i właściwościach renowacyjnych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczona do stosowania jako powłoka nawierzchniowa na nowych konstrukcjach, jak i w remontach, w szerokim zakresie środowisk włącznie z konstrukcjami morskimi, urządzeniami petrochemicznymi, chemicznymi, instalacjami celulozowo-papierniczymi, mostami i elektrowniami.
Szczególnie zalecany w miejscach gdzie wysoki połysk nie jest pożądany lub wskazany jest półpołysk.
Uniwersalny w przypadkach, kiedy przemalowanie farbpośrednich w jednej warstwie jest niemożliwe za pomocą konwencjonalnych poliuretanów nawierzchniowych o wysokim połysku.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interthane 870       MSDS Interthane 870 Ultra Deep

                  MSDS Interthane 870 Light      MSDS Interthane 870 Yellow       MSDS Interthane Utwardzacz


Interthane 990

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy nawierzchniowy poliuretan akrylowy odoskonałej trwałości i zdolności do przemalowania po długim czasie.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa na nowych konstrukcjach, jak i w remontach, w szerokim zakresie środowisk włącznie z konstrukcjami morskimi, urządzeniami petrochemicznymi, chemicznymi, instalacjami celulozowo-papierniczymi, mostami i elektrowniami.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interthane 990         MSDS Interthane 990 Silver

                  MSDS Interthane 990 Ultra Deep        MSDS Interthane 990 Metallic        MSDS Interthane 990 Light      

                  MSDS Interthane 990 Ultra Light        MSDS Interthane 990 Yellow           MSDS Utwardzacz Interthane 990


Interthane 990SG

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy nawierzchniowy poliuretan akrylowy odoskonałej trwałości i zdolności do przemalowania po długim czasie.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa na nowych konstrukcjach, jak i w remontach, w szerokim zakresie środowisk włącznie z konstrukcjami morskimi, urządzeniami petrochemicznymi, chemicznymi, instalacjami celulozowo-papierniczymi, mostami i elektrowniami. Przeznaczony do stosowania szczególnie w tych obszarach, gdzie wysoki połysk nie jest wymagany albo preferowany jest półpołysk.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interthane 990SG        MSDS Interthane 990SG Deep        MSDS Interthane 990SG Light

                  MSDS Interthane 990SG Ultra Light        MSDS Interthane 990SG Yellow       MSDS Utwardzacz Interthane 990SG