Zbiornikowe

Interline 399

OPIS PRODUKTU:

Wysokiej jakości dwuskładnikowa farba epoksydowo-nowolakowa o wysokim stopniu usieciowania przeznaczona do stosowania jako powłoka ochronna w zbiornikach, wyróżniająca się doskonałą odpornością temperaturową i odpornością na oddziaływanie rozpuszczalników.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Odpowiednia do wykładania wewnętrznych ścian zbiorników magazynowych i reaktorów w instalacjach petrochemicznych, gdzie występuje ddziaływanie substancji ropopochodnych i wody o temperaturze do 95ºC (203ºF).
Zapewnia dobrą odpornośćna oddziaływanie aromatycznych i alifatycznych rozpuszczalników.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interline 399       MSDS Interline 399 White      MSDS Interline 399 Utwardzacz


Interline 850

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, odporna chemicznie farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej zawartości części stałych przeznaczona do stosowania jako powłoka ochronna w zbiornikach.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Zapewnia ochronęprzed korozją wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników na wiele produktów, jak ropa naftowa, mieszanki benzyn bezołowiowych, MTBE, paliwa lotnicze, roztwory sody kaustycznej, woda pitna, a także szereg rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych.
Certyfikowana wg ANSI/NSF Standard 61.
Certyfikacja NSF dot. Zbiorników większych niż500 galonów (1893 litry).

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interline 850       MSDS Interline 850 White      MSDS Interline 850 Utwardzacz


Interline 859

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa, odporna chemicznie farba epoksydowo-fenolowa o wysokiej zawartości części stałych i właściwościach antystatycznych przeznaczona do stosowania jako powłoka ochronna w zbiornikach.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Zapewnia ochronęprzed korozjąwewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników, w których istnieje prawdopodobieństwo akumulowania się ładunków elektrostatycznych, co stanowi problem w przypadku takich ładunków, jak ropa naftowa, mieszanki benzyn bezołowiowych, MTBE, a także szereg rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interline 859       MSDS Interline 859 Antistatic       MSDS Interline 859 Utwardzacz


Interline 925

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa o wysokiej odporności, przeznaczona do ochrony wewnętrznych powierzchni zbiorników.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Zapewnia ochronę przed korozją wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników do magazynowania takich produktów, jak ropa naftowa, oleje białe i woda pitna.
Certyfikowany zgodnie z normąANSI/NSF
61. NSF Certyfikacja dot. zbiorników większych niż 1000 galonów (3785 litrów)

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interline 925       MSDS Interline 925      MSDS Interline 925 Utwardzacz


Interline 955

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa farba winyloestrowa o wysokiej odporności, zbrojona płatkami szklanymi w celu zwiększenia odporności chemicznej i odporności na ścieranie. Odporna na oddziaływanie czynników chemicznych farba winyloestrowa, która może być nakładana przy użyciu standardowego agregatu do natrysku bezpowietrznego materiału o temperaturze do 35ºC (95ºF).

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Interline 955 został opracowany pierwotnie do ochrony przed korozją wewnętrznych ścian zbiorników przeznaczonych do przechowywania takich produktów chemicznych, jak kwaśne chemikalia lub media o temperaturze do 90ºC (194ºF). Interline 955 znalazł rozszerzone zastosowanie w licznych sektorach przemysłu, jak rafinerie, instalacje celulozowo-papiernicze czy instalacje chemiczne, gdzie jest szeroko stosowany do wykładania zbiorników stalowych w agresywnych korozyjnie warunkach i gdzie może dochodzić do częstych kontaktów z agresywnymi chemikaliami, jak kwasy.

Interline 955 jest także odpowiedni do nakładania na powierzchnie, gdzie w warunkach suchych mogą oddziaływać temperatury do 130ºC (266ºF).

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interline 955       MSDS Interline 955 White       MSDS Interline 955 Utwardzacz


Interline 975

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa farba epoksydowa o wysokiej odporności, przeznaczona do stosowania jako powłoka ochronna w zbiornikach.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Zapewnia ochronę przed korozją wewnętrznych powierzchni stalowych zbiorników do magazynowania takich produktów, jak ropa naftowa, oleje białe i woda pitna.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interline 975      MSDS Interline 975 White      MSDS Interline 975 Utwardzacz


Interline 984

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa chemoodporna farba epoksydowo-fenolowa do zabezpieczania wnętrz zbiorników, odpowiednia dla ciężkich warunków eksploatacji.

 

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Dla zapewnienia ochrony przed korozją wnętrz zbiorników stalowych przeznaczonych do przechowywania szerokiej gamy produktów, takich jak nieprzetworzona ropa naftowa, mieszanki paliw bezołowiowych, MTBE, alkoholi, paliw lotniczych oraz rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych.
Formulacja Interline 984 pozwala szybko uzyskać odporność chemiczną i umożliwić wydłużone okresy przemalowywania. Pomalowane podłoża w ciągu 24 godzin mogą być ponownie przekazane do eksploatacji, znacznie redukując przerwy w eksploatacji.

Produkt może być stosowany jako niezbrojony system jednopowłokowy lub w połączeniu z włóknem szklanym, formując laminat wzmacniany szkłem.

 

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interline 984      MSDS Interline 984      MSDS Interline 984 White Utwardzacz