• Home
  • /Wyroby wysokotemperaturowe

Wyroby wysokotemperaturowe


Intertherm 228HS

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowo-fenolowa o wysokim stopniu usieciowania, która łączy odporność korozyjną i chemiczną podczas eksploatacji w warunkach wysokotemperaturowych. Intertherm 228HS należy do nowej generacji powłok epoksydowofenolowych, bazujących na technologii żywic nowolakowych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Intertherm 228HS został zaprojektowany specjalnie do tworzenia odpornej korozyjnie bariery, gdy używany jest do ochrony konstrukcji stalowych pod izolacją termiczną w obszarach zmiennego oddziaływania cykli mokrych i suchych. Odpowiedni do eksploatacji w wielu środowiskach o wysokiej korozyjności , w tym do ochrony stali i stali nierdzewnej, pod izolacją i bez izolacji, na zewnętrznych powierzchniach rurociągów, reaktorów itp. pracujących w temperaturach do 230ºC (446ºF). Intertherm 228HS wykazuje doskonałą odporność na “szok termiczny” spotykany podczas szybkich cyklicznych skoków temperatury.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intertherm 228HS    

                  MSDS Intertherm 228HS Grey        MSDS Intertherm 228HS Red       MSDS Intertherm 228HS Utwardzacz


Intertherm 50

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa farba termoodporna, oparta na utwardzanym wilgocią spoiwie silikonowym.

Mechanizm sieciowania wilgocią pozwala na nałożenie wielu warstw bez nagrzewania pomiędzy warstwami. Odpowiednia do stosowania w temperaturach do 540ºC.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do ochrony stali przed korozją w instalacjach spalania gazów resztkowych, kominów, rur wydechowych, kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów pracujących w temperaturach do 540ºC.

Tam, gdzie wymagana jest maksymalna ochrona przed korozją, aplikacja powinna odbywać się na grunt cynkowo-krzemianowy (np. Interzinc 22)

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intertherm 50       MSDS Intertherm 50 Aluminium       MSDS Intertherm 50 Black    


Intertherm 891

OPIS PRODUKTU:

Farba termoodporna ogólnego stosowania, produkowana na bazie schnących na powietrzu żywic olejnych, pigmentowana płatkami aluminium.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako powłoka termoodporna do stosowania na budowie lub jako powłoka konserwacyjna w przemyśle do krycia konstrukcji stalowych pozostających w temperaturze otoczenia, a także w wysokich temperaturach, sięgających 315ºC w okolicznościach, w okolicznościach, gdy wymagane jest stosowanie oszczędnościowego wykończenia aluminiowego.

Farba nadaje się do pokrywania urządzeń technologicznych wszystkich rodzajów obiektów łącznie z rafineriami, konstrukcjami morskimi, elektrowniami, zakładami petrochemicznymi i chemicznymi.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intertherm 891       MSDS Intertherm 891 Aluminium      


Intertherm 751 CSA

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa farba grubopowłokowa, termoodporna, aplikowana “na zimno”, oparta na technologii modyfikowanych tytanem kopolimerów nieorganicznych, pigmentowana płatkami aluminium. Intertherm 751CSA jest wysokiej klasy nowatorską farbą do nakładania standardowym sprzętem aplikacyjnym. Efektywnie utwardza się w temperaturze otoczenia. Zapewnia ochronę przed korozją stali eksploatowanej zarówno w warunkach atmosferycznych, jak i pod izolacją termiczną przy cyklicznych zmianach temperatur pomiędzy -196°C (- 321°F) a 400ºC (752ºF), bez potrzeby dodatkowego wygrzewania w celu utwardzenia przed oddaniem do użytku.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Intertherm 751CSA jest opracowany tak, aby stanowić odporną korozyjnie barierę, gdy używany jest do ochrony konstrukcji stalowych pod izolacją termiczną w rejonach cyklicznych zmian warunków mokrych i suchych.
Typowo nanoszony bezpośrednio na metal jako system jedno lub dwuwarstwowy Intertherm 751CSA jest szczególnie efektywny w sytuacjach remontowych, gdy służy do ograniczania szkodliwych efektów korozji pod izolacją (CUI).
Intertherm 751CSA wykazuje doskonałą odporność na “szok termiczny” podczas szybkich zmian temperatury i zapewnia efektywną ochronę konstrukcji stalowych eksploatowanych w cyklicznie zmiennych warunkach.
Nadaje się do aplikacji na gorące powierzchnie o temperaturze eksploatacji do 150°C (302°F).
Idealny do stosowania w przemyśle chemicznym, morskim, petrochemicznym i energetyce, szczególnie w rafineriach i na kolumnach procesowych, na rurociągach, kominach, zbiornikach, wydmuchach, piecach, zewnętrznych powierzchniach reaktorów, instalacjach energetycznych, spustach i innych konstrukcjach. Znacząca liczba izolowanych i nieizolowanych konstrukcji może być pokryta tym samym systemem, redukując złożoność i upraszczając przebieg harmonogramów remontowych.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intertherm 751 CSA       MSDS Intertherm 751 CSA Aluminium

                  MSDS Intertherm 751 CSA Red Aluminium      MSDS Intertherm 751 Utwardzacz      


Intertherm 875

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa farba nawierzchniowa do stosowania w średnich temperaturach, oparta na termoodpornych żywicach silikonowych i akrylowych, posiadająca termicznie stabilną pigmentację

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Znajduje zastosowanie w szerokiej gamie środowisk przemysłowych, w tym zakładach petrochemicznych, rafineriach, na konstrukcjach przybrzeżnych, zakładach chemicznych i elektrowniach. Odpowiednia dla obszarów narażonych na średnie temperatury, gdzie wymagana
jest kolorowa farba nawierzchniowa.
Termoodporna farba nawierzchniowa przeznaczona do aplikacji na odpowiednio zagruntowaną stal. Do stosowania na konstrukcje nowe i przeznaczone do konserwacji.
Odpowiednia na konstrukcje stalowe działające w temperaturze do 260°C (500°F). Nie wymaga wygrzewania między warstwami.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intertherm 875       MSDS Intertherm 875 Grey


Intertherm 890

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy grunt olejno-żywiczny, pigmentowany pyłem cynkowym i grafitem.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako przemysłowy grunt przeciwkorozyjny do renowacji, na stal pracującą w temperaturze pomiędzy 150°C (302°F) a 450°C (842°F).
Odpowiedni jako powłoka renowacyjna konstrukcji stalowych narażonych na wysoką temperaturę (takich jak: rury wydechowe, kominy, rurociągi), obrobionych strumieniowo-ściernie, narzędziami ręcznymi i z napędem mechanicznym.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Intertherm 890      MSDS Intertherm 890 Dark Grey     MSDS Intertherm 890 Powder