• Home
  • /Podkłady na ocynk

Podkłady na ocynk

Zestawienie produktów

Intergard 269

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy szybkoschnący. Nadaje się do przemalowywania po przedłużonym okresie oddziaływania czynników atmosferycznych.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Jako podkład czasowej ochrony na powierzchnie oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną, odpowiedni do zastosowania w obiektach pozostających w zanurzeniu i wystawionych na działanie czynników atmosferycznych. Podkład ten można pokryć jednym z szeregu wysokiej jakości systemów powłok.Przeznaczony zarówno na nowe konstrukcje, jak i na remontowane.

Można go również stosować jako powłokę doszczelniającą etylokrzemiany z cynkiem, by zapobiec tworzeniu się soli cynku na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych oraz kraterowaniu w kolejnej warstwie farby grubopowłokowej.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych