Interplus 356 SPRAY

Dwuskładnikowy podkład epoksydowy tolerujący gorzej przygotowane powierzchnie, wewnętrznie uelastyczniony,grubopowłokowy, utwardzający się w niskich temperaturach (aż do −5°C). Pigment metaliczny z dodatkiem aluminium i tlenku żelaza o lamelarnej strukturze miki zapewniającej zwiększoną odporność na korozję. DWUSKŁADNIKOWA FARBA W AEROZOLU!! Podkład Interplus 356 w aerozolu jest przeznaczony do napraw niewielkich powierzchni. KARTA ... Read More
 

Interzone 954 SPRAY Farba epoksydowa

Dwuskładnikowa modyfikowana epoksydowa farba barierowa o niskiej zawartości LZO i wysokiej zawartości części stałych.Zapewnia długotrwałą ochronę przy jednokrotnym nałożeniu. Utwardza się nadal po zanurzeniu w wodzie i ma doskonałą odporność na roztwarzanie katodowe. Interzone 954 Aerosol przeznaczony jest do naprawy małych powierzchni. Farba jest w formie dwuskładnikowego aerozolu dzięki czemu ... Read More
 

Interthane 990 SPRAY

Dwuskładnikowy nawierzchniowy poliuretan akrylowy o doskonałej trwałości i zdolności do przemalowania po długim czasie. Przeznaczony jest do naprawy małych powierzchni. Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa na nowych konstrukcjach, jak i w remontach, w szerokim zakresie środowisk włącznie z konstrukcjami morskimi, urządzeniami petrochemicznymi, chemicznymi, instalacjami celulozowo-papierniczymi, mostami i elektrowniami. TYPOWA ... Read More
 

Intergard 405

Dwuskładnikowa farba doszczelniająca, pigmentowana błyszczem żelaza. Formułowana wg zastrzeżonej technologii polimerowej, która zapewnia szybkie utwardzanie i przemalowanie nawet w niskich temperaturach. Do skutecznego doszczelniania gruntów krzemianowo-cynkowych w celu zapobiegania kraterowaniu następnych warstw. Może być także stosowany do doszczelniania natryskiwanej na gorąco powłoki cynkowej lub aluminiowej jako samodzielne wymalowanie jednowarstwowe, lub ... Read More
 

Intertherm 228HS

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowo-fenolowa o wysokim stopniu usieciowania, która łączy odporność korozyjną i chemiczną podczas eksploatacji w warunkach wysokotemperaturowych. Intertherm 228HS należy do nowej generacji powłok epoksydowofenolowych, bazujących na technologii żywic nowolakowych. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Intertherm 228HS został zaprojektowany specjalnie do tworzenia odpornej korozyjnie bariery, gdy używany jest do ochrony konstrukcji ... Read More
 

Interzone 505

Epoksydowa farba podkładowa, grubowarstwowa, stosowana również jako pośrednia lub wykończeniowa, o niskiej zawartości LZO i wysokiej zawartości części stałych, zbrojona odpornymi chemicznie płatkami szkła o formie pozwalającej na wysoką trwałość i odporność korozyjną. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Do zabezpieczenia podłoża konstrukcji stalowych, przeznaczonych do pozostawania w środowisku korozyjnym, jak np. strefa zmiennego zanurzenia ... Read More