Offshore

Zestawienie produktów

Interzone 505

OPIS PRODUKTU:

Epoksydowa farba podkładowa, grubowarstwowa, stosowana również jako pośrednia lub wykończeniowa, o niskiej zawartości LZO i wysokiej zawartości części stałych, zbrojona odpornymi chemicznie płatkami szkła o formie pozwalającej na wysoką trwałość i odporność korozyjną.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia podłoża konstrukcji stalowych, przeznaczonych do pozostawania w środowisku korozyjnym, jak np. strefa zmiennego zanurzenia konstrukcji morskich, podpokłady, pokłady i powierzchnie powyżej poziomu wody, konstrukcje palowe, zakłady przemysłu celulozowo – papierniczego, mosty i zakłady chemiczne. Stosowana w celu zapewnienia doskonałej, długoterminowej ochrony antykorozyjnej i przeciwdziałania ścieraniu powierzchni konstrukcji nowobudowanych i poddawanych konserwacji.
Po dodaniu odpowiedniego kruszywa środek może służyć jako jeden z elementów pokładowego systemu przeciwpoślizgowego.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzone 505      MSDS Interzone 505 Off White      MSDS Interzone 505 Utwardzacz


Interzone 954

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa barierowa farba z modyfikowanego epoksydu, o niskiej zawartości LZO wysokiej zawartości części stałych, stosowana jako jednowarstwowo nakładana powłoka, stanowiąca długotrwałą ochronę antykorozyjną. Proces utwardzania jest kontynuowany nawet w zanurzeniu w wodzie. Farbę cechuje doskonała współpraca z ochroną katodową.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Pierwotnie opracowana jako środek do konserwacji stosowany w budownictwie morskim w strefie zmiennego oraz pełnego zanurzenia. Proces utwardzania nie zostaje przerwany i dlatego produkt ten nadaje się doskonale do warunków występowania pływów i gwałtownego falowania. Farbę można nanosić na powierzchnię lekko wilgotną i powtórnie utlenioną. Interzone 954 znalazł szerokie zastosowanie w różnorodnych środowiskach korozyjnych, łącznie z zakładami chemicznymi, przemysłu celulozowo-papierniczego, w konstrukcjach nabrzeży i bram śluzowych.
Po dodaniu odpowiedniego kruszywa środek może służyć jako jeden z elementów pokładowego systemu przeciwpoślizgowego.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzone 954      MSDS Interzone 954 Yellow     MSDS Interzone 954 Ultra Deep

                  MSDS Interzone 954 Light     MSDS Interzone 954 Utwardzacz EAA954

                  MSDS Interzone 954 Utwardzacz EAA964     MSDS Interzone 954 Utwardzacz EAA984


Interzone 1000

OPIS PRODUKTU:

Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa o bardzo wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO, a także dużej zawartości odpornych chemicznie szklanych płatków, które wzmacniają doskonałą odporność na korozję, ścieranie i chemikalia.

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Do zabezpieczenia konstrukcji stalowych w rejonach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i na korozję łącznie ze strefami zmiennego zanurzenia platform morskich, konstrukcji palowych, a także pokładów, mostów, instalacji chemicznych, zakładów przemysłu celulozowo – papierniczego i zakładów przygotowania i oczyszczania wody.
Doskonała odpornośćna roztwarzanie katodowe powoduje, że może współpracować zarówno z systemami ochrony katodowej, jak i anodowej, czyniąc go szczególnie przydatnym do długotrwałej ochrony podwodnych konstrukcji morskich. Składnik pokładowego systemu przeciwpoślizgowego w połączeniu z odpowiednim kruszywem.

Poniżej do pobrania karty:

TDS – Karta charakterystyki produktu

MSDS – Karta charakterystyki materiałów niebezpiecznych

karta techniczna Karta techniczna Interzone 1000      MSDS Interzone 1000 Grey      MSDS Interzone 1000 Utwardzacz