Monthly Archives: Luty 2021

Interzone 954 SPRAY

Dwuskładnikowa modyfikowana epoksydowa farba barierowa o niskiej zawartości LZO, o wysokiej zawartości części stałych, zapewniająca długotrwałą ochronę przy jednokrotnym nałożeniu. Utwardza się nadal po zanurzeniu w wodzie i ma doskonałą odporność na roztwarzanie katodowe. Interzone 954 Aerosol przeznaczony jest do naprawy małych powierzchni. TYPOWA GRUBOŚĆ 250-500 mikronów (10-20 mils) na ... Read More
 

Interthane 990 SPRAY

Dwuskładnikowy nawierzchniowy poliuretan akrylowy o doskonałej trwałości i zdolności do przemalowania po długim czasie. Przeznaczony jest do naprawy małych powierzchni. Przeznaczony do stosowania jako powłoka nawierzchniowa na nowych konstrukcjach, jak i w remontach, w szerokim zakresie środowisk włącznie z konstrukcjami morskimi, urządzeniami petrochemicznymi, chemicznymi, instalacjami celulozowo-papierniczymi, mostami i elektrowniami. TYPOWA ... Read More