• Home
  • /Archive by category ' Uncategorized '

Archive For: Uncategorized

Interchar 404

Jednoskładnikowa rozpuszczalnikowa farba pęczniejąca o wysokiej zawartości części stałych niezależnie testowana przez akredytowane laboratoria w celuoceny właściwości ogniochronnych na konstrukcjach stalowych zgodnie z wymogami europejskiej normy ENV 13881-4 (Patrz: Charakterystyka produktu). ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA: Do zabezpieczenia ogniochronnego do 1 godziny belek, słupów i profili zamkniętych. Z uwagi na szybkie schnięcie i ... Read More