• Home
  • /Zdzieralna farba ochrony czasowej

Zdzieralna farba ochrony czasowej


Interseal 121

OPIS PRODUKTU:

Jednoskładnikowa, grubopowłokowa, wodorozcieńczalna farba do bezpośredniego natrysku na podłoża pomalowane lub nieżelazne. Interseal 121 wysycha, tworząc nie klejącąsię, twardą, elastyczną powłokę ochrony czasowej. Interseal 121 używa opatentowanej technologii zdzierania, aby zapewnić szybkie i całkowite zdzieranie w szerokim zakresie temperatur bez pogorszenia stanu pokrytej nim powłoki lub podłoża. 

ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA:

Interseal 121 jest przeznaczony do zapewnienia doskonałej krótkoterminowej ochrony przed wieloma zanieczyszczeniami, jak pyły, oleje, zatłuszczenia,odpryski szlifierskie, osady rdzy i suchy natrysk powstający podczas aplikacji farb, a także do zapewnienia w pewnym stopniu odporności na ścieraniei zarysowania.
Dwojakie właściwości ochronne i unikalne właściwości zdzieralne Interseal 121 czynią ten wyrób idealnym do stosowania w tych segmentach rynku, gdzie malowane podłoża wymagają czasowej ochrony przed incydentalnym zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem, jak te doświadczane podczas transportu lub fabrykacji w procesie montażu konstrukcji.  Interseal 121 może wspomagać redukcję średnio- i długookresowych kosztów napraw powłok poprzez poprawienie produktywności w czasie fabrykacji i wznoszenia konstrukcji.

PDF-05 Pobierz opis produktu